REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE Z KOLOREM”- II edycja

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim.

2. Konkurs rozpoczyna się 2017-07-03 i trwać będzie do 2017-09-30.

 

- 2017-07-03 do 2017-08-31 składanie zgłoszeń i wykończonych prac.

- 2017-09-04 do 2017-09-25  godz.10:00 ocena prac przez internautów

- 2017-09-30 ocena prac i ogłoszenie końcowych wyników przez komisję powołaną przez organizatora.

3. Temat prac konkursowych „Wakacje z kolorem”    – antystresowe kolorowanki dla dorosłych – II edycja.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. W konkursie mogą brać osoby powyżej 14 roku życia.

2. Prace konkursowe należy złożyć w Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

- prace konkursowe to zestaw 3 sztuk kart do kolorowania

- prace kolorować można  kredkami, długopisami żelowymi, farbkami.

3. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie zgłoszenia do konkursu i złożenie go w Wypożyczalni dla Dorosłych .

4. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.

5. Przy oddawaniu pokolorowanych prac uczestnik musi sam wskazać jedną z trzech prac do umieszczenia jej na Facebooku .

6. Dane osobowe pozyskane od uczestników wykorzystane będą tylko na potrzeby biblioteki w ramach promocji na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku a nie udostępniane osobom i podmiotom trzecim.  Wizerunek uczestników wykorzystany będzie tylko na potrzeby biblioteki w ramach konkursu.

 

 

WYNIKI KONKURSU

 

1. Pierwsza niezależna ocena to ocena internautów poprzez kliknięcie na daną pracę poprzez „lubię”.

2. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu, gdzie kryterium oceny to estetyka pracy i jej oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez ogłoszenie ich na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku.

4. Decyzja jury w sprawie laureatów jest ostateczna.

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody oraz na ich równowartość pieniężną.

  Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera                             Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmiński

 

NAGRODY

 

1. Pierwszą nagrodą jest duży zestaw kredek akwarelowych (ocena komisji).

2. Pierwszą nagrodą jest książka do kolorowania (ocena internautów).

3. Dodatkowo ufundowane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce (ocena komisji) w postaci zestawów kredek do kolorowania lub długopisów żelowych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję prac na stronie internetowej i Facebooku oraz na wystawie zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu dostępy będzie na stronie internetowej oraz w Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.

4. W przypadku małej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania .

 

 Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera

 Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego

 

 

Wypożyczalnia

Godziny  otwarcia  wypożyczalni:

  • poniedziałek-wtorek,  czwartek-piątek  9.00-17.00
  • środa  i  sobota                                          9.00 -15.00

Wypożyczalnia (na parterze) udostępnia czytelnikom:

 - literaturę klasyczną i współczesną dla dorosłych

 - multimedia gdzie dostępne są filmy, audiobooki dla dzieci i dorosłych

 - "Galerię Jednego Obrazu"

Zasady  korzystania  z  wypożyczalni  określone  są  w  Regulaminie Biblioteki.

Kontakt

Katarzyna  Kosicka, Barbara Kimont

Tel.  +48  89  503 589 700, 89 767 3025 

e-mail:  wypozyczalnia.mbp@lidzbarkw.pl

 

Usługa "Książka na telefon"

Miejska Biblioteka Publiczna  

w  Lidzbarku   Warmińskim

zaprasza  Państwa  do  korzystania  z  nowej  usługi

 

„Książka  na  telefon”

 

Oferta  skierowana  jest  do  osób  starszych, chorych

i  niepełnosprawnych.

 

Wystarczy  zadzwonić  pod  numer 89 7673025, 503 589 700 

lub  wysłać e-mail  na  adres : wypozyczalnia.mbp@lidzbarkw.pl,

 uzgodnić  z  bibliotekarzem  tytuły  książek  i  termin  dostarczenia. 

 

 

Usługa  jest  bezpłatna - dostępna w obrębie miasta!

Zobacz