Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

W  dziale  Gromadzenia  i  Opracowania  Zbiorów  prowadzi  się  szczegółową  i  sumaryczną  ewidencję  wpływów  i  ubytków  materiałów  bibliotecznych.

Dokonuje  się  zakupów  nowości  wydawniczych,  przyjmuje  się  dary,  bierze  udział  w  wymianie  międzybibliotecznej,  wprowadza  wpływy.

Bazy  tworzone  w  dziale  GiOZ  wchodzą  w  skład  katalogów  zbiorów  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Lidzbarku  Warmińskim.

Opracowanie  dokumentów  odbywa  się  w  formacie  MARC  21,  w  programie  MAK,  z  wykorzystaniem  klasyfikacji  UKD,  haseł  przedmiotowych  ze  Słownika  JHP  Biblioteki  Narodowej  oraz  obowiązujących  norm.

Kontakt

Kierownik: Lucyna Pawluszkiewicz

tel. +48 89 767 30 25,503 589 700

e-mail: gromadzenie.mbp@lidzbarkwarminski.pl