Kurs Podstawowej Obsługi Komputera i Internetu 60+

"Kurs  Podstawowej  Obsługi  Komputera  i  Internetu  60+"  skierowany  jest  do  osób  dorosłych,  powyżej  60  roku  życia,  zarówno  mężczyzn  jak  i  kobiet  nie  mających  żadnego  doświadczenia  w  pracy  z  komputerem  i  Internetem.

 

Chcąc  przeciwdziałać  wykluczeniu  społecznemu  tej  grupy  mieszkańców  miasta  i  okolic,  proponujemy  im  bezpłatną  naukę  obsługi  komputera  i  Internetu,  tak  by  mogli  w  pełni  należeć  do  społeczeństwa  informacyjnego.

 

Kurs  jest  nową  formą  pracy  z  czytelnikiem  jaką  wprowadziliśmy  w  naszej  bibliotece.  Pozwoli  on  uczestnikom  zajęć  zapoznać  się  z  podstawowym  działaniem  i  możliwościami  technicznymi  komputera  oraz  osiągnąć  samodzielność  w  poszukiwaniu  informacji  w  Internecie.