Na Internet nigdy nie jest za późno!

 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku Warmińskim 18 marca 2011 odbyło się szkolenie internetowe „e-Senior” skierowane do ludzi dojrzałych wiekiem  nie  posiadających  umiejętności podstawowej obsługi Internetu.

Szkolenie miało na celu przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie oraz  założenie i obsługę konta elektronicznego.

 

Szkolenie było koordynowane i sponsorowane przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Organizatorami szkolenia były Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim i Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie.

Na samym początku szkolenia uczestnicy zajęć zostali wprowadzeni w niezwykły świat Internetu za pomocą prezentacji multimedialnej. Następnie zajęcia prowadzone były w formie pracy grupowej jak i indywidualnej przy komputerach.

Uczestnicy szkolenia świetnie sobie radzili z nauką. Byli bardzo zaangażowani w pracę, nastawieni poznawczo i otwarci na nową wiedzę. Obawa przed tym co nowe ustąpiła miejsca  eksperymentowaniu i samodzielnym poszukiwaniom.

Świadczy o tym najlepiej komentarz jednej z uczestniczek szkolenia: „Przyszłam na szkolenie z pewnymi obawami, że sobie nie poradzę, a już w trakcie szkolenia dostałam skrzydeł”. W atmosferze wzajemnego zaufania, optymizmu i chęci na kolejny raz zakończono warsztaty internetowe e-Senior.

Na koniec szkolenia uczestnikom wręczono dyplomy i drobne upominki.

 

„Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom  publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Meliny Gates oraz Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.”