Internet bez granic

Program miał na celu zwiększenie poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych  technologii teleinformatycznych, budowanie popytu na usługi dostępu do Internetu na obszarze oddziaływania projektu oraz zmotywowanie mieszkańców do pozyskania umiejętności posługiwania się komputerem i  korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Internetu osób, będących na emeryturze jak i  będących w wieku produkcyjnym. Uprawnieni do uczestniczenia w szkoleniach to osoby  w wieku 45 + o niskim poziomie kompetencji korzystania z komputera i Internetu zamieszkujące woj. warmińsko-mazurskie , mające wykształcenie niższe niż wyższe.